Träningsinfo

Barngrupp: 7 – 13 år
Vuxengrupp: 13 år uppåt

Måndagar
18:00-19:00 Karate Kids
19:00-20:00 Karate-do

Fredagar
18:30-19:30 Cross-fit träning.

Lördagar
10:00-11:00 Karate Kids
11:00-12:00 Karate-do

Gradering

Graderingskompendium: se Graderingsinfo i meny till vänster.

Kata barn: ladda ner

Tränare

Tobias Emitslöf 1:a dan
Michael Balassa 1:a dan

Tränings & Medlemsavgift

Tränings/Medlemsavgift
Vuxen: 700:- per termin (från och med 15 år).
Barn: 550:- per termin.

Betalas in på BG 5301-7257, mottagare BROBY KARATE KLUBB eller via Swish, glöm inte tala om vilken det gäller.
Märk inbetalningen med Namn och Personnr. Skall vara oss tillhanda en vecka efter terminsstart.

Vårt Swishnummer: 123 258 68 24 eller skanna QR-koden.