Om BKK

Broby Karateklubb är en liten klubb som håller till i Prästavångsskolans gymnastiksal. Vi tränar karate för att vi tycker det är roligt och för att förbättra oss inviduellt. Klubben bildades i januari 2007 och vi har löpande intagning, för alla som vill prova är det bara att komma till en träning. Om du vill titta eller testa att träna direkt bestämmer du.

Vi tränar på Prästavångsskolan i Broby. Behöver du hjälp att hitta klicka här.

Styrelsen

Broby Karateklubb är en ideell förening. Styrelsen består av:

Ordförande – Tobias Emitslöf

Kassör – Stefan Emitslöf

Sekreterare – Michael Balassa

Ledamöter – Heléne Berthelson och Thomas Berthelson

Suppleanter – Anneli Hedin och Patrik Thygesson

Historia

2007 Broby Karateklubb bildades i januari månad. Den 27 februari valdes klubben in i Svenska Budo förbundet. Till att börja med var det 7  intresserade elever som tränade. Klubbens tränare är Tobias Emitslöf och vår huvudinstruktör Peter Mendel 3 dan från Kristianstads Karateklubb.

2008 Nybörjarstarten hösten 2008 kom ett 20 tal intresserade till vår introduktion. Klubbens medlemsantal ökade denna hösten till ett 20 tal aktiva. På slutet av året besökte Tobias Emitslöf, en av klubbens instruktörer, träningslägret i Falkenberg.

2009 Klubben arrangerade första graderingen i Broby med hjälp av vår chefsinstruktör Peter Mendel. I april deltog vi på träningslägret i Kristianstad som hölls av sensei Bostjan Lesnik 4 dan och sensei Peter Mendel 3 dan. När året närmade sig sitt slut så hade klubben c:a 30 aktiva medlemmar fördelat på vuxna och barn.

2010 Klubbens huvudtränare, Peter Mendel, graderades till 5:e dan i maj. Medlemsantalet har legat på c:a 30 medlemmar under året. Det första klubbmästerskapet gick av stapeln den 20 november. Segrare blev Moa Balassa i kumite och kata (klass 1). Nils Balassa och Victor Dahlberg segrade i kata respektive kumite (klass 2).

2011 Vi började året med att ansluta oss till den nybildade organisationen Shin Gi Tai Kase-ha Karate-do Association. Två av klubbens instruktörer, Tobias Emitslöf och Michael Balassa, besökte första instruktörsträningen i den nya organisationen. På det första officiella Shin Gi Tai Kase-ha Karate-do Association träningslägret graderades Tobias Emitslöf till 1 Kyu, sista bruna bältet. I december anordnades ett träningsläger för klubbens medlemmar vilket var mycket uppskattat.

2012 Klubben firarade 5 år den 14/1 och har nu fått flera medlemmar med högre grader. Medlemsantalet under året låg på c:a 30 aktiva medlemmar. I början av september profilerade vi oss på Broby marknad, ett av våra viktigaste event under året. En av klubbens instruktörer, Michael Balassa, fick möjligheten att köra prova på pass för Göingeskolans niondeklassare under skoltid, vilket var mycket uppskattat.

2013 Klubbens instruktörer Michael Balassa och Tobias Emitslöf graderades till 1 Dan, första svarta bältet på ett träningsläger i Falkenberg i maj. Klubbens instruktörer med flera tränande med Åhus Karateklubb under sommaren. Medlemmar från klubben deltog även på ett av organisationens träningsläger i Åhus i november. Temat på detta lägret var flow, flöde.

2014 Kommer snart

2015 Kommer snart