Graderingsinfo

Nästa graderingsdatum: slutet av december.

Examination Application Form:
Examination Application Form BKK

Graderingskompendium
Ladda ner

Graderingsavgifter:

160:- för barn 7-12 år.

200:- för vuxna 9- till 4 Kyu.

300:- för vuxna, 3 Kyu.

400:- för vuxna, 2 Kyu.

500:- för vuxna, 1 Kyu.

Ordlista

Age = Uppåtgående
Age Tsuki (Zuki) = Uppåtgående Slag (stöt)
Age Uke = Uppåtgående blockering
Aka = Röd
Aoi = Blå
Ai Ki = harmonisk Ande
Ai = Harmoni
Ashi Barai = Fot-svep
Ashi Ura = Fotsula
Ashi Waza = Fot-tekniker
Ashi Yubi = Tår (Kallas också Tsuma)
Ashi = Fot
Atama = Huvud
Atemi Waza = Riktade Slag-tekniker (Spec. tryckpunkter, s.k. ”pressure points”.)
Atemi = Riktat Slag (Spec. tryckpunkter, s.k. ”pressure points”.)
Awase Uke = Blockering åt sidan med händerna ihop
Awase Tsuki = Slag med bägge händerna samtidigt, kallas också MOROTE ZUKI

-B-
Bitei = Svanskotan
Bo = Lång Stav
Bojutsu = Tekniker med Lång Stav
Bokken = Träsvärd
Budo = Kampens Väg
Bugei = Kampkonster
Bujutsu = Kamptekniker
Bunkai = Applikation av Kata
Bushi = Krigarklassen, Samuraierna
Bushido = Krigarens Väg

-C-
Choku Tsuki = Rakt slag
Choku = Rak
Chudan = Mittsektionen av kroppen, från bålen upp till nedre delen av skuldrorna
Chui = Regelbrott

-D-
Dachi = Ställning Dai = Stor / Större
Dan (& Kyu) = Nivå, grad
Do = ”Vägen”, livsinriktning
Dojo = Plats där Do utförs, Träningshall

-E-
Embusen = Rörelsemönster på golvet för en KATA
Empi = Armbåge
Empi Uchi =
Armbågs-attack
Empi = Namn på en Kata, ”Flygande Svala”
Enorei = Slappna av
Eri = krage
-F-
Fudo Dachi = Rot-ställning (som zenkutsu dachi med bakre benet lite böjt och fördelning 50/50)
Fumikomi = Stamp i golvet
Fumikomi Geri = Stamp-spark

-G-
Gankaku Dachi = Kranställning, från kata Gankaku (kran på ett berg)
Gatame = Arm-låsning
Gedan Juji Uke = Låg korsande blockering
Gedan = Den lägre delen av kroppen, nedanför höften.
Gedan Barai = Låg blockering
Gedan Ude Uke = Låg blockering med insidan av armen (motsatt Gedan Barai)
Geri = Spark
Gi = Dräkt, Uniform
Go No Sen = Taktik att lura motståndaren att attackera först så att han öppnar luckor för motattack.
Gohon Kumite = Femstegs grundläggande sparring
Gyaku Tsuki = Slag (stöt) utfört med motstående hand jämfört med det främre benet.

-H-
Hachiji Dachi = 8-ställning, tårna pekar utåt
Hai = Ja
Haishu Juji Uke = X-formad blockering med baksidan av händerna
Haishu Uchi = Attack med baksidan av handen
Haishu Uke = Blockering med baksidan av handen
Haito = Handkantsslag med insidan
Haiwan Uke = Rektangelblock med insidan av armarna (starten i Heian Nidan)
Hajime = Börja
Hangetsu Dachi = Halvmåne-ställning
Hanmi = 45 gr. vridning.
Hanshi = Mästare
Hansoku-make = Förlust pga. regelbrott
Hantei = Sammankallning av domarna för överläggning
Hasami Tsuki = Sax-slag
Harai Te = Svepteknik med handen
Harai Waza = Svepteknik
Hara = Mage
Hayai = Snabb
Heiko Dachi = Naturlig ställning
Heiko Tsuki = Parallel-slag (Dubbelt samtidigt slag)
Hichu = Adams äpple.
Hidari = Vänster
Hiji = Armbåge, kallas också EMPI
Hiji Ate = Armbågs-attack, kallas också EMPI UCHI.
Hiji Uke = Blockering med armbågen
Hikite = Den tillbakadragning och vridning som görs av motstående arm vid en handteknik.
Hikiwake = Oavgjort i tävling
Hiku = Att dra
Hiraken Uchi = Attack med andra knograden.
Hitosashi Ippon Ken = Pekfingrets knoge
Hiza Geri = Knäspark
Hizaken Geri = Samma som Hiza Geri
Hizagashira = Knäskål
Hombu Dojo = En organisations centrala huvud-dojo.
Hon = Grundläggande
Horan No Kamae = ”Ägg i bo” färdigposition, starten av Bassai Dai

-I-
Ippon = En poäng
Ippon Ken = Knytnäve formad med en knoge utsträckt, vanligen pek- eller långfingret. Finns i Hangetsu.
Ippon Kumite = En-stegs sparring
Ippon Nukite = Stöt eller hugg med endast pekfingret.

-J-
Jikan = Time up
Jiyu Ippon Kumite = Fri 1-stegs sparring
Jiyu Kumite = Fri sparring
Jo = Kort stav
Jodan = Attackyta mot övre delen av kroppen, huvudet.
Jogai = Mattflykt, tävlingsterm
Joko = Långsam
Ju = Tio
Juji Uke = X-blockering med bägge underarmarna korsade

-K-
Kachikake = Käkspetsen
Kaeshi = Kontringsattack
Kaeshu Ippon Kumite = Halv-fri sparring med kontringsattack
Kage Uke = Krok-blockering
Kai = Stil
Kaisho = Med öppen hand
Kakae Te = Fängande blockering
Kakato Geri = Spark med hälen
Kagi Tsuki = Krok-slag
Kakiwake Uke = Isärbrytande kil-blockering med bägge händer, t.ex. i Heian Yondan
Kake-te = Krokande teknik, blockering
Kake-waza = Krokande teknik
Kakushi waza = Dolda tekniker
Kakuto uchi = Slag med ovansidan av handleden. Kallas också ”KO UCHI”. Finns t.ex. i kata Empi
Kakuto uke = Blockering med ovansidan av handleden.
Kamae = Färdigställning, posering
Kami = Hår
Kansetsu waza = Ledlåsnings-tekniker
Kappo = Teknik för att återställa medvetandet hos en person
Kara Te = Tom hand, kinesisk hand
Kata = Fastställd form, mönster med attack och försvar mot tänkta motståndare.
Katana = Samuraiens långa böjda superskarpa svärd.
Kasumi = Tempel
Kawashi = Att smita undan
Keage = Snärtig spark. (Bokstavl. Stigande spark)
Keichu = Nacken
Keito Uchi = Attack med basen på tummen
Kekomi = Forcerande spark, tryckspark. (Bokstavl. Sparka rakt in i )
Kempo = Knytnävarnas lag
Ken = Näve, knytnäve.
Ken (annat kanji-tecken samma uttal) = Svärd (som i t.ex. Kendo, svärdets väg)
Kentsui = Hammar-näve, Järnhammar. Kallas också TETTSUI.
Ki Ai = Skrik för att förstärka en teknik och samla energi.
Ki = Vitalitet, livskraft
Kiba Dachi = Ridställning. Parellella fötter rakt fram c:a dubbelt så bred som axlarna med böjda ben.
Ki Rei Tu = Ställ er upp
Kihon = Något som är grundläggande, grundteknik.
Kime = Fokusering av all kraft i ett ögonblick.
Kin Geri = Spark in i skrevet.
Kinteki = Testiklar
Kiroi = Gul
Kizami Tsuki = Jabb, utsträckande snabbt slag
Ko = Liten, mindre
Ko bo ittchi = Konceptet att sätta ihop Försvar-Attack till ett.
Kobore = Skenbenet
Ko uchi = Attack med ovansidan av handleden, kallas också KAKUTO UCHI.
Kohai = Elev som är junior i förhållande till sig själv, motsats till Sempai.
Kokoro = Ande, hjärta. I japansk kultur menar man att anden bor i hjärtat
Koken = Handled
Kokutsu dachi = Bakre ställning. 60% av vikten på bakre benet
Kosa dachi = Ställning med korsade ben
Koshin = Bakom/Baklänges
Kuatsu = Upplivning, att få någon att återfå medvetandet
Kubotan = Ett självförsvarsvapen i form av en nyckelkedja
Koshi = Höften, också bakre trampdynan
Kubi = Nacke
Kumade = Björn-hand
Kumite = Sparring
Kuroi = Svart
Kyoku = Andning
Kyosen = Solar plexus, kallas också Suigetsu
Kyoshi = Titel för Mästar-instruktör. Viss nivå av Dangrad inom vissa stilar.
Kyototsu = Bröstbenet
Kyu = Elevgrad. Alla nivåer under Shodan
Kyusho waza = Tekniker riktade mot tryckpunkter.

-M-
Ma-ai = Korrekt avstånd eller timing
Mae = Framåt
Mae Geri = Framåtspark.
Mae ashi geri = Spark med främre benet
Mae ukemi = framåt fall, rullning
Makiwara = Slagbräda
Makoto = En känsla av total frihet
Manabu = Att lära sig genom att imitera
Mata = Övre delen av låret
Matte = Vänta
Mawashi Geri = Rundspark
Mawashi Tsuki = ”Roundhouse Punch”
Mawashi hiji ate = Cirkulär armbågsteknik, kallas också MAWASHI EMPI UCHI
Mawat-te = Vänd
Midori = Grön
Migi = Höger
Mikazuki geri = Spark i båge med träff med fotsulan
Mimi = Öron
Mokuso = Fokusering, avslappning, meditation
Morote Tsuki = U-slag. Slag med bägge knytnävarna
Morote uke = Förstärkt, dubbelarms blockering
Moto dachi = En kort främre ställning
Mudansha = Elever som inte har svart bälte (motsats Yudansha)
Mune = Bröst
Murasaki = Lila
Mushin = Tomt sinne. Tillstånd som gör det möjligt att ögonblickligen reagera och anpassa sig
Musubi dachi = Beredskaps-ställning. Fötterna framåt, något utåt

-N-
Nagashi uke = Svepande blockering med handflatan som styr attacken förbi sidan av kroppen
Nage waza = Kast och nedtagningstekniker
Naginata = Lång trästav med svärdblad fäst i änden
Naifanchi dachi = Ridställning. Kallas också NAIHANCHI DACHI och KIBA DACHI
Naihanchi dachi = Ridställning. Kallas också NAIFANCHI DACHI och KIBA DACHI
Naiwan Uke = Blockering med insidan av armarna
Naha Te = Kampkonst med ursprung från byn Naha på Okinawa
Naha = En av tre huvudområden på Okinava från vilka karate härstammar
Nakadaka ippon ken = Långfinger-knogen
Nami-gaeshi = Återkommande våg. Fot-teknik i Tekki Shodan, kallas också NAMI ASHI
Nami ashi = Återkommande våg. Fot-teknik i Tekki Shodan, kallas också NAMI-GAESHI
Neko ashi dachi = Katt-ställning
Nihon nukite = Svärdsticksteknik med två fingrar
Nidan = Nummer två, eller andra nivån, som t.ex. i andra nivåns svart bälte, eller Heian Nidan
Nidan geri = Dubbel spark
Nukite = Slag med öppen hand. Stöt framåt med utsträckta fingrar
Nunchaku = Ett Okinaviskt vapen bestående av två korta käppar sammanbundna med rep eller kedja

-O-
Obi = Bälte
Oi Tsuki = Rakt slag framåt med samma hand som främre benet
Orenji = Orange
Oss = Överenskommelse, bekräftelse, hälsning
Osu = Tryck
Otoshi = Tappa
Otoshi empi uchi = Armbågsattack där man släpper ned armbågen. Kallas också Otoshi Hiji Ate
Oyayubi ippon ken = Tummens knoge
Oyo waza = Applikationer härledda från tekniker i Kata

-R-
Rei = Respektfull bugning
Reigi = Etikette
Renoji dachi = Ställning där fötterna formar ett L
Rensei = Övningstävling
Renshi = En person som har bemästrat sig själv
Ryu = Skola

-S-
Saei Rei Tu = Uppställning på linje
Sagi ashi dachi = Ställning på ett ben
Sai = Ett traditionellt vapen från Okinawa som liknar en gaffel med tre uddar, den längre i mitten.
Sakotsu = Nyckelben
Sanbon kumite = Tre-stegs sparring
Sanbon shobu = Tre-poängs match i tävling
Sanbon Tsuki = Tre slag i följd
Sanchin dachi = Timglas-ställning
Sashite = Upplyftning av hande för att antingen blockera, greppa eller attackera
Seiken = Rättvänd knytnäve. Används i tsuki-waza
Seiryuto = ”Tjur-slag”. Handteknik utförd med basen i SHUTO (svärdshand)
Seiza = Formell sittställning på knä
Sempai = Relativt begrepp, äldre mer erfaren elev.
Sen no sen = Attack i exakt det ögonblick som motståndaren attackerar
Sen sen no sen = Attack innan motståndaren. Förebyggande attack
Sensei = Lärare, instruktör
Seppuku = Rituellt självmord i japansk kultur för att återfå sin förlorade heder
Shiai = En match eller tävling
Shidoin = Formellt erkänd instruktör som ännu inte blivit Sensei
Shihan = En formell titel som betyder Mästarinstruktör. Lärare åt lärare
Shiko dachi = Sumo-ställning. Som kiba dachi fast med fötterna utåt
Shime waza = Strypnings-tekniker
Shiroi = Vit
Shizentai = Naturlig position, kroppen avslappnad, men alert.
Sho = Mindre
Shobu = Officiell tävling
Shomen = Den främre väggen i en dojo. Också framåt eller pannan i huvudet
Shuri Te = Den kamkonst som härstammar från byn Shuri på Okinawa. Föregångare till Karate
Shuto = ”Hand-svärd/svärdhand” Teknik utförd med handkanten
Shuto Uke = Blockering med handkanten
Sochin dachi = Rotad ställning, från kata Sochin. Kallas också FUDO DACHI
Sode = Ärm
Sokuto Geri = Spark med fotkanten
Sorashi = Fint, låtsad attack
Soto Uke = Sidob-Blockering utifrån och in
Sukui uke = Skopande blockering
Sutemi = Offer
Suwari waza = Tekniker utförda från en sittande position

-T-
Tachi = Långt något böjt svärd använt av samuraierna. Något längre än katana
Tai = Kroppen
Tai sabaki = Kroppsförflyttning, skiftning
Tameshiwari = Krossning av plankor, tegelstenar mm.
Tanto = Medellång dolk, ofta använd vid seppuku
Tate = Vertikal
Tate empi = Uppåtgående attack med armbågen
Tate tsuki(zuki) = Vertikalt slag
Te = Hand
Te Kubi = Handled
Teiji dachi = Ställning med fötterna i T-formation
Teisho = Slag utfört med handens ”häl”, övre del av handflatan
Tento = Hjässa
Tettsui = Hammarslag
Tobi geri = Hopp-spark
Tobi Tsuki(zuki) = Hopp-slag
Tomoe = Mage
Tonfa = Okinawiskt jordbruksredskap utvecklat till vapen. c:a 60 cm ekstav med ett handtag på
Tsukami waza = Uppfångande tekniker
Tsuki = Stöt, rakt slag med knuten näve
Tsuru ashi dachi = Kranställning med fotvristen på insidan av knävecket, kallas också SAGI ASHI DACHI
Tuite = Greppning

-U-
Uchi deshi = Inneboende elev eller lärling som bor i en dojo
Uchi mawashi geri = Rundspark från insidan, kallas också URA MAWASHI GERI
Uchi Uke = Blockering inifrån och ut
Ude Uke = Underarmsblockering i cirkelbåge. Bl.a. i Heian Nidan
Ude = Underarm
Uke = Blockering, defensiv rörelse
Ukemi waza = Falltekniker med dämpning
Uki ashi dachi = Flytande ställning. Liknar kattställning, men är längre. Finns i slutet av Hangetsu
Ura zuki = Upper-cut slag på nära avstånd
Uraken = Baksidan av knytnäven
Ura mawashi geri = Rundspark från insidan, kallas också UCHI MAWASHI GERI
Ushiro empi uchi = Attack bakåt med armbågen
Ushiro Geri = Bakåtspark
Ushiro Mawashi Geri = Omvänd rundspark.
Ushiro = Baklänges eller bakåt

-W-

Wan = Arm
Wakizashi = Kort svärd av samma typ som katana, c:a trefjärdedels längd
Waza = Teknik (-er)
Waza-ari = Halv poäng i tävling
Waza-ari Awasette-Ippon = Två halvpoäng som ger en poäng

-Y-
Yama zuki = Berg-slag. Ett brett U-slag med händerna över varann. Finns i Bassai Dai.
Yame = Stopp
Yoi = Beredskap
Yoko = Sida
Yoko geri keage = Snärtig sidospark
Yoko geri kekomi = Tryckande sidospark
Yoko mawashi empi uchi = Attack med armbågen i en båge åt sidan
Yoko tobi geri = Flygande sidospark
Yonhon Nukite = Fyrafingers ”svärdsstick” med handen
Yubi = Finger
Yudansha = Svartbälte oavsett dan-grad (motsats Mudansha)
Yusei-gachi = Vinnare p.g.a. överlägsenhet

-Z-
Zanshin = Ordagrant ”Att behålla sinnet/hjärtat”. Att bevara beredskap även efter en utförd karateteknik
Za-rei = Den traditionella japanska bugningen från knästående
Zenkutsu dachi = Främre ställning
Zenshin = Framåt
Zori = Japanska tofflor
Räknesystem

1 Ichi = Ett
2 Ni = Två
3 San = Tre
4 Shi ( eller Yon ) = Fyra
5 Go = Fem
6 Roku = Sex
7 Shichi ( eller Nana ) = Sju
8 Hachi = Åtta
9 Ku (Or Kyu) = Nio
10 Ju = Tio
11 Ju Ichi = Elva
12 Ju Ni = Tolv
13 Ju San = Tretton
20 Ni Ju = Tjugo
21 Ni Ju Ichi = Tjugoett
22 Ni Ju Ni = Tjugotvå
23 Ni Ju San = Tjugotre
30 San Ju = Trettio
31 San Ju Ichi = Trettioett
32 San Ju Ni = Trettiotvå
33 San Ju San = Trettiotre
40 Yon Ju = Fyrtio
50 Go Ju = Femtio
60 Roku Ju = Sextio
70 Nana Ju = Sjuttio
80 Hachi Ju = Åttio
90 Kyu Ju = Nittio
100 Hyaku = Etthundra
101 Hyaku Ichi = Etthundraett
102 Hyaku Ni = Etthundratvå
200 Ni Hyaku = Tvåhundra
300 San Hyaku = Trehundra
1,000 Sen = Ettusen
2,000 Ni Sen = Tvåtusen
3,000 San Sen = Tretusen
10,000 Man = Tiotusen