Dojo Kun (Regler)

Dojo Kun

Är ordningsregler om hur en karate-ka (karate utövare) skall uppträda i Dojo (träningshallen.)

De 5 första Dojo kun är skrivna av Gichin Funakoshi 1868-1957 (Den moderna karatens fader)

 1. 人格完成に勤むること
  Jinkaku Kansei ni Tsutmuru koto
 2. 誠の道を守ること
  Makoto no michi wo mamoru koto
 3. 動力の精神を養うこと
  Dohryoku no seishin wo yashinau koto
 4. 礼儀を重んずること
  Reigi wo omonzuru koto
 5. 血気の勇を戒めること
  Kekki no yuu wo imashimeru koto

1.  Sträva alltid efter att utveckla dig själv till en person med god karaktär ( Personlig utveckling )

2. Var alltid lojal och följ den sanna vägen. Hederlighet, Redbarhet, Värdighet.  ( Den sanna vägen av Karate -do )

3 . Ansträng dig och sträva efter att göra ditt allra bästa ( Stärk din kraft och själ )

4. Respektera dig själv och andra ( Ödmjukhet, förståelse och godhet )

5. Undvik våld ( Var alltid lugn och hjälpsam mot andra, förlora aldrig behärskningen )

Dojo Etikett – Hur du uppträder i din träningslokal

Dojo etikett är enkelt och består och sunt förnuft, gott uppförande och traditioner. Tyvärr är det inte alla som förstår det och en del behöver hjälp. Tänk på att du är ett föredöme för andra och speciellt för våra yngre medlemmar.

1. Dojo är ditt andra hem. Uppträd lugnt och samtala lågmält med dina träningskompisar.
2. Respektera, håll rent och ordning och reda så väl som i träningshallen, receptionen, Omklädningsrum och ytan utanför lokalen .
3. Hälsa alltid 2 ggr genom att stanna till  innan du inträder i dojon, buga lugnt och säg Osu (Oss) Hälsa först Shomen(flaggan) och sen dina träningskamrater som befinner sig i dojon. Osu kommer från  Osu no seshin och betyder
”En vilja till tålmodighet”. Ordet används vid hälsning och även istället för ”ja” till instruktören.
4. Om du kommer försent till träningen vänta med att gå in tills zazen(meditationen) är över. Sitt ner i seiza ( på knä ) vid ingången och vänta. När du får instruktörens tillåtelse, reser du dig upp, bugar mot instruktören och börjar träna.
5. Du får inte lämna lokalen utan att först meddela instruktören.
6. Personlig hygien som kortklippta naglar, rena händer och fötter samt välvårdad rent kropp och yttre är viktigt. Inga halskedjor eller smycken är tillåtna.
7. Tuggumi, snus, tobak, mat är förbjudet i träningslokalen. Inga mobiltelefoner är tillåtna. Det är absolut förbjudet att beträda dojo med ytterskor.
8. Under träningen brukar du allvar och all koncentration ska gå åt till träningen.
9. Vill du ställa frågor så räcker du upp en hand.
10. Tilltala din instruktör alltid med Sempai upp till 3:e dan, 4-5:e  Sensei, 6:e dan Shihan.

Zanshin i dojo ( Focus, lugn, spirit, medvetenhet i nuet ) är en av de viktigaste egenskaperna för en karate utövare. Att prata om ovidkommande saker kan förstöra träningen för hela gruppen.

Shomen
Shomen är den sidan av dojo där flagga och vår symbol hänger. Den påminner oss om allt vad karate står för och vi accepterar och lovar att följa den vägen genom att bära stilen märke på vår vänstra sida närmast hjärtat på våra gi(dräkter)
Vår shomen består av två  Shin Gi Tai och Gi (giri) Det står för Shin Gi Tai Kase Ha karate do.
1. Shin = Står Spirit/ande ( Stark vilja )
2. Gi = Står för teknik ( kunskap i den tekniska aspekten inom Karate-do)
3. Tai = Står för Kropp ( fysisk stark, frisk  och sund kropp )
4. Gi/Giri = står för Plikt, Heder, Lojalitet(symboliserar och påminner oss om Kases väg och tankar inom karate-do) Kommer från samurajerenas Kodex och moral.